Selective Laser Sintering

Používané materiály PA12, Flexa Grey, PA 11, PA 3200GF (plněný sklem), PEBA2301 a PA2200
Realizace výroby, dodávky a případného návrhu probíhá ve velmi krátkém čase v řádech dnů.
Konečnou povrchová úprava barvu lze doplnit o nápisy.
Materiál PA12 pro ekonomicky zajímavou výrobu funkčních dílům přípravků, modelů atd.
Materiál Flexa Grey je vhodný pro elastiké díly, těsnění a jiné ohebné prvky.
Materiál PA 11 lze použít na výrobu funkčních dílů, přípravků a také kraniálních ortéz.
Tento materiál zajišťuje vysokou flexibilitu a odolnost vůči nárazu.

Jak to funguje: SLS pracuje s jemný práškem, který je ve vrstvách nanášen a laserem „zpečen“. Výhodou je výběr typů materiálů a jemný semišový povrch s možností dalších povrchových úprav.